• SKOGSKOLEN logo

   Velkommen til SKOGSKOLEN - Skognæringens fellessatsing på e-læring

   Skogbruket i Norge er en framtidsrettet kompetansenæring og næringen har behov for kompetanse på tvers av konkurranselinjer og posisjon i verdikjeden. Bransjens utøvende aktører ønsker i fellesskap å heve det skogfaglige kompetanse­nivået i alle sine ledd i skogbruket, gjennom felles satsning på ny formidlingsteknologi og inkluderende samarbeid om kompetanse- og kursutvikling. Denne fellessatsingen på e-læring heter SKOGSKOLEN.

   De som står bak SKOGSKOLEN, er Allskog, AT Skog, Glommen Mjøsen Skog, Norskog/Nortømmer, Viken Skog, Statskog og Skogkurs.

   Har du fått tildelt nettkurs av din arbeidsgiver eller oppdragsgiver?

   Da må du først godta den tildelingen av kurs du fikk på e-post. For å komme til de kursene du allerede har fått, må du logge deg inn (se øverst til høyre). Du vil da finne kursene du har fått tildelt under fanen "Mine kurs".

   Skal du kjøpe nettkurs selv?

   Under finner du nettkursene i SKOGSKOLEN du kan kjøpe selv. Trykk på "Registrer og kjøp". Du vil da bli sendt til Skogkurs sin Checkin-app, hvor du bestiller og betaler for kursene. Hvis du kjøper privat, betaler du med kort. Bedrifter kan også få tilsendt faktura. Har du fått en rabattkode, så legges den inn under bestillingen.

   Bestill nettkurs fra SKOGSKOLEN:

   Markberedning for profesjonelle

   Markberedning gravemaskin

   Kursdeltakeren skal etter gjennomført kurs forstå hensikten med markbererdning og kunne ta beslutninger for å planlegge, gjennomføre og dokumentere markberedning. Kurset legger vekt på at arbeidet skal gjøres i henhold til arbeidsinstruks, lovverk og sertifisering.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr


   Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere

   Ikonbilde Skogbrannvernkurs

   Kurset er utarbeidet for at du som skogsentreprenør og maskinfører kan drive trygg maskinell skogsdrift og markberedning også i skogbrannsesongen.
   Målgruppen for kurset er entreprenører og maskinførere, men kurset vil også være nyttig for andre som har skogen som arbeidsplass.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr


   Norsk PEFC Skogstandard

   Norsk PEFC Skogstandard

   Målet med Norsk PEFC Skogstandard er et bærekraftig skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas. Dette kurset gir deg kunnskap om Norsk PEFC Skogstandards kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom.

   • Varighet: 6-8 timer
   • Pris: 1250 kr


   Ungskogpleie for profesjonelle

   Ungskogpleie for profesjonelle

   Kursdeltageren skal etter gjennomført kurs selvstendig kunne gjøre de riktige prioriteringene og ta beslutninger for å planlegge, gjennomføre og dokumentere ungskogpleie. Kurset legger vekt på at arbeidet skal gjøres i henhold til arbeidsordre/instruks, lovverk, sertifiseringsordninger og HMS.
   NB!
   Kurset gir ikke dokumentert opplæring i bruk av ryddesag.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr

   Flere språkvarianter:
   Mežu apstādīšana profesionāļiem Informacija apie miško sodinimą specialistams Informacje na temat sadzenia lasów przeznaczone dla specjalistów 

   Sađenje šume za profesionalce Union jack


   Skogplanting for profesjonelle

   Ikonbilde Skogplanting proff

   Kursdeltageren skal etter gjennomført kurs ha kompetanse til å selvstendig kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr

   Flere språkvarianter:
   Mežu apstādīšana profesionāļiem Informacija apie miško sodinimą specialistams Informacje na temat sadzenia lasów przeznaczone dla specjalistów 

   Sađenje šume za profesionalce Union jack


   Sporløs kjøring

    

   Sporløs kjøring

   Klima i endring, avvirkning hele året og tunge maskiner. Hvordan skal vi planlegge og gjennomføre skogsdrifter for å unngå sporskader i et våtere klima?

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr


   Planlegging av lukket hogst

   Planlegging av lukket hogst


   Lukket hogst er skogfaglig komplekst, og stiller krav til spesifikk kompetanse hos de som jobber i det operative skogbruket. PEFC stiller fra 2023 krav om at sertifikatholderne har kompetanse om planlegging og gjennomføring av lukket hogst.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr


   Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag

   Forvaltning av kantsoner mot myr, vann og vassdrag
   I et stadig villere og våtere klima blir kantsonenes betydning enda større. Du vil lære om kantsonens ulike funksjoner i skog, krav i sertifisering og lovverk som omhandler kantsoner, hva som er riktig skjøtsel og hvorfor, samt lære om andre kantsonekrav i skog.

   • Varighet: ca 2 timer
   • Pris: 625 kr  • Logo Skogkurs

   SKOGSKOLEN.no er administrert av SkogkursFor spørsmål, kontakt: skogskolen@skogkurs.no