List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy All users

Summary

  • Brukervilkår Skogskolen

Brukervilkårene handler om hvordan Skogskolen samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Skogskolen sine e-læringskurs og læringsplattform.


Behandlingsansvarlig

Skogskolen ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Skogskolen og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.


Full policy

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, e-postadresse, adresse, andelslag samt oversikt over kursbevis og kurs- og karakterhistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring, samt be om evaluering i etterkant. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen selv eller oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registreres med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Behandlingen av opplysningene er knyttet til krav fra rapportering i Voksenopplæringsloven med forskrifter, og derigjennom bidrar til offentlig statistikk over voksenopplæring. I tillegg er det også basert på interesseavveining. Oversikter/rapportering for det enkelte andelslag, hvor mange påmeldte pr kurs, fullført, kursbevis etc. Vi har behov for å holde kontakt med våre kursdeltakere for å sende ut eventuelt kursmateriell, følge opp påmelding, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.  

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Skogskolen er et samarbeid mellom flere andelslag; Glommen og Mjøsen Skog, Viken Skog, AT Skog, Allskog, Norskog og Statskog. Administratorene i disse organisasjonene vil ha tilgang til disse personopplysningene. Kursansvarlige har kun tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. I tillegg har EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Skogskolen tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.


Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer, arbeidssted, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.


Lagring og sletting av personopplysninger

Skogskolen setter en begrunnet beskyttelsesperiode hvor brukeren ikke har lov til årlig å bli slettet. All data slettes etter denne perioden.


Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

Du kan kontakte personvernombudet via profilsiden din eller på kf@skogkurs.no for å få utøvd dine rettigheter.


Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.


Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, driftet av EFAKTOR AS i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

     MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.