Kurset gir deg kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard, med kravpunkter, og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av en skogeiendom. Hensikten er å kunne kommunisere på en grei måte med tømmerkjøpere om temaer som berører standarden.
Målgruppe: Skogeiere, planleggere og skogsarbeidere/maskinførere. 

Anslått arbeidsmengde ca. 8-12 timer.

Mer info 


Spesifikke bestemmelser for Glommen Mjøsen Skog finner du i denne modulen. 

Dette er et kurs for profesjonelle utøvere av ungskogpleie.

Kurset går igjennom alle momenter knyttet til ungskogpleie.